Ngô Quốc Anh

August 24, 2007

Thông tin về môn học Giải tích 5

Filed under: Giải Tích 5 — Ngô Quốc Anh @ 16:27

Chúng ta sẽ học GT5 trong cả học kỳ I của năm thứ HAI. Nội dung chính của môn học là nghiên cứu, tính toán các tích phân nhiều lớp (là mở rộng tự nhiên của tích phân xác định-tích phân một lớp-trong chương trình GT2).

 Môn học được chia làm 02 phần

  • Tích phân BỘI

    Gồm có tích phân từ 2, 3 đến n lớp. Chúng ta sẽ được học các khái niệm, tính chất và đặc biệt là cách tính tích phân dạng này. Bài tập chủ yếu sẽ chỉ xoay quanh việc tính tích phân 2 và 3 lớp mà thôi. Tôi nhấn mạnh ở đây là CHỦ YẾU chứ không phải là TẤT CẢ.

  • Tích phân ĐƯỜNG, tích phân MẶT, MỐI LIÊN HỆ giữa chúng

    Phần này quan trọng và khó.

Chúc tất cả các bạn học tập tốt môn học này.

Bắt đầu soạn bài tập Giải tích 5

Filed under: Linh Tinh — Ngô Quốc Anh @ 16:12

Hôm nay ta chính thức bắt đầu soạn bài tập Giải tích 5, không giống như 02 năm rồi, kể từ năm nay, mỗi tuần các SV sẽ được nhận 01 tờ bài tập gồm có vài bài tập lớn để chuẩn bị cho buổi học tiếp theo. Sẽ có yêu cầu làm và nộp một số bài tập lớn trong mỗi tờ bài tập, cụ thể như thế nào còn chưa tính.

Vì năm nay chuyển sang hình thức TÍN CHỈ nên vất vả quá, được cái dạy khỏe re…

Blog at WordPress.com.