Ngô Quốc Anh

August 28, 2007

GT5 – Bài Tập 01

Filed under: Giải Tích 5 — Ngô Quốc Anh @ 16:19

Chào tất cả mọi người, chúng ta sẽ bắt đầu môn học GT5 bằng việc ôn tập lại cách tính tích phân 1 lớp, cách khảo sát tính khả tích và 1 vài bài tập sẽ có ích về sau.

Lấy bài tập ở đây: 01.pdf

Advertisements

Leave a Comment »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: