Ngô Quốc Anh

August 28, 2007

GT5 – Bài Tập 06

Filed under: Giải Tích 5 — Ngô Quốc Anh @ 16:43

Đây là phần bài tập quan trọng nhất. Tôi đã soạn ra ở đây gần 40 bài tập với rất nhiều dạng và nhiều kiểu tiếp cận rất khác nhau. Không yêu cần các bạn phải làm hết, tuy nhiên bài nào chữa thì cần phải hiểu thấu đáo. Các bạn cũng có thể bàn luận bài tập ở chủ đề này hoặc gặp trực tiếp tôi sau giờ học ở phòng 305 nhà T3, Thượng Đình.

Lấy bài tập ở đây: 06.pdf

Sau khi học xong phần tích phân bội này, điều đó cho thấy chúng ta đã đi được 1 phần 2 quãng đường rồi đấy…

Leave a Comment »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: