Ngô Quốc Anh

December 28, 2007

Đề thi giữa kỳ Giải tích II K52-A1T

Filed under: Giải Tích 2, Đề Thi — Ngô Quốc Anh @ 0:48

Mới thi hôm qua.

ktgk_k52-a1t_gt2.pdf

2 Comments »

  1. theo em thì tích phân suy rộng phần tính toán cũng không có ghì mới , bởi phương pháp thì ta bê toàn bộ phương pháp của yích phân xác định sang , nhưng ở đây chỉ khó là xét tính hội tụ , nếu như ta biết trước là nó hội tụ hay phân kì thì sẽ có hướng áp dụng các phương pháp so sánh cũng như dỉichlet va abel , vạy làm thế nào để nhận dạng được mọtt tích phân suy rộng hội tụ hay phân kì , mà chỉ cần nhìn vào đề bài, hay nói cách khách là đặc điểm của một tich phân suy rộng nó nổi bật ở chỗ nào so với phân kì

    Comment by đinh văn dượng — December 29, 2007 @ 17:30

  2. chào em, kỳ thực “we learn Mathematics by doing problems, we learn more Mathematics by doing more problems”. Chả có cách nào khác là các em phải làm nhiều bài tập mà thôi. Điều cơ bản nhất đối với việc khảo sát tính hội tụ của tích phân suy rộng là phải biết được hàm dưới dấu tích phân suy rộng đang xét là dương hay dấu bất kỳ. Khi hàm dưới dấu tích phân có liên quan đến \sin hoặc \cos thì để ý Abel và Dirichlet, nếu là căn thức và đa thức hãy chú ý so sánh. Cuối cùng, các tích phân suy rộng cơ bản là một phần không thể không thiếu cũng như các nguyên hàm của các hàm sơ cấp. Thân.

    Comment by Ngô Quốc Anh — December 29, 2007 @ 17:36


RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: