Ngô Quốc Anh

December 22, 2008

The LaTeX Font Catalogue

Filed under: Linh Tinh — Ngô Quốc Anh @ 23:50

Link sau có rất nhiều font để sử dụng trong TeX http://www.tug.dk/FontCatalogue/allfonts.html. Để sử dụng chúng, các bạn làm như sau:

  • Chọn một font nào đó trong danh sách bằng cách clicj vào tên font hoặc ví dụ minh họa ngay bên dưới, ví dụ tôi chọn font sau Auriocus Kalligraphicus

Auriocus Kalligraphicus sample

  • Trong trang tiếp theo, các bạn chọn link [LaTeX source of PDF sample] để download file TeX ví dụ về xem.
  • Mở file ví dụ và typeset và quan sát kết quả.

auriocuskalligraphicus

Chúc thành công.

Create a free website or blog at WordPress.com.