Ngô Quốc Anh

April 23, 2009

Đề thi OLP toàn quốc 2009

Filed under: Các Bài Tập Nhỏ, Linh Tinh — Ngô Quốc Anh @ 22:05

Kỳ thi được tổ chức tại Đại học Quảng Bình từ 17/4 đến 19/4. Sau đây xin giới thiệu đề thi môn Đại số và Giải tích năm nay:

Advertisements

Leave a Comment »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: