Ngô Quốc Anh

March 22, 2008

Khảo sát sự hội cụ của chuỗi số liên quan đến hàm \sin

Filed under: Các Bài Tập Nhỏ, Giải Tích 4 — Ngô Quốc Anh @ 1:46

Đây là một bài tập khá hay. Khảo sát sự hội tụ của chuỗi số \sum\limits_{n = 1}^{\infty} \sin(\pi(2 + \sqrt {3})^{n}).

Lời giải.

2 Comments »

  1. ủa sao mình hổng xem được mấy bài tập hết zậy
    bé quá, mà down về thì chả bít mở bằng gì:(

    Comment by hongvan — December 23, 2008 @ 16:12

  2. ai bít chỉ giúp m với, m muốn làm thêm bài tập để chuẩn bị thi í mà. thank trước nha

    Comment by hongvan — December 23, 2008 @ 16:14


RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: